Arkistoitu

Päivän sana: biotalous


Tällä viikolla vietetään Euroopan biotekniikkaviikkoa ja Luovassa pohditaan päivittäin alan sanastoa. Tänään syvennytään biotalouteen.

Kuva:Pekka Isometsä

Biotaloutta on kaikki uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuva talous.

Biotalouden keskeisiin periaatteisiin kuuluvat paitsi pyrkimys vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, myös raaka-aineiden tehokas käyttö sekä kierrättäminen. Myös kansantalouden edistäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Biotalous.fi on kolmen ministeriön ylläpitämä, suomalaisen biotalouden viestintäportaali, jonka mukaan biotalous on ratkaisu tulevaisuuden lisääntyvään ruuan ja energian tarpeeseen. Vuoteen 2030 mennessä tarvitsemme 50 % enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa ja 30 % enemmän vettä.

Suomessa biotalous perustuu tällä hetkellä pitkälti metsätalouteen. Mikä ei sinänsä ole yllättävää, sillä maapinta-alastamme noin 80 prosenttia on metsää. Metsästä peräisin olevia biomassoja hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kangaskuiduissa, lääkkeissä, kemikaaleissa, funktionaalisissa elintarvikkeissa, muoveissa, kosmetiikassa, älypakkauksissa ja bioöljyssä.

Biotaloutta edustavat myös biologiset lääkkeet ja elintarvikkeisiin lisätyt, terveyttä edistävät maitohappobakteerit. Myös puhdas vesi liittyy biotalouteen, ja vesikemiassa Suomi on maailman kärjessä.

Tehokkaiden bioteknisten menetelmien kehittäminen on edellytys bioteollisuuden ja biotalouden kehittymiselle, sillä kyseiset alat voivat menestyä ainoastaan ollessaan liiketaloudellisesti kannattavampia kuin uusiutumattomiin luonnonvaroihin perustuva talous.

Lähteet:

Tällä viikolla 12.-18.10. vietetään Euroopan biotekniikan teemaviikkoa. Suomessa Biotekniikan teemaviikkoa koordinoi Suomen Bioteollisuus ry (FIB). Ensimmäisen kerran teemaviikko järjestettiin vuonna 2013. Viikon tavoitteena on käydä keskustelua biotekniikasta ja tuoda esille sen mahdollisuuksia niin Euroopassa kuin Suomessakin. Luovassa syvennytään teemaan selittämällä päivittäin jokin alan käsite tai termi.


Kommentoi

Textile ohje