Arkistoitu

"Kaikki pitäisi saada kiinnostumaan kaupungista!"


“Unelmien kaupunki elää koko ajan ja muuttuu jatkuvasti asukkaidensa tarpeiden mukaan”, pohtii aluetieteen opiskelija Aliisa Priha. Pyöräilevä Aliisa on mukana Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen uudella Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat -kurssilla.

Aliisa Priha. Kuva: Sakari Tolppanen.

“Unelmien kaupungissa asukkaat otettaisiin enemmän mukaan kaupungin toimintaan ja vaikuttajat eivät edustaisi vain jotakin tiettyä homogeenistä ryhmää. Kaikki pitäisi saada kiinnostumaan kaupungista!” sanoo 21-vuotias Aliisa Priha.

Hän opiskelee toista vuotta matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen laitoksella.

Abikeväänään tämä Mäkelänrinteen lukion kasvatti haki myös taidehistorian ja suomen kielen opintoihin, mutta valitsi maantieteen sen monipuolisten mahdollisuuksien takia.

“Maantiede on yleissivistävä aine, joka ei sulje mitään pois. Eräs proffa sanoi kerran hyvin, että kaikki on maantiedettä, kun siihen sitoo kysymykset missä ja miksi siellä?”

Viime keväänä Aliisa valitsi pääaineekseen aluetieteen ja erikoistumislinjakseen kaupunkimaantieteen.

Valintaan vaikutti geotieteiden ja maantieteen laitoksella työskentelevän Venla Berneliuksen väitöstutkimus, josta Aliisa kuuli opintojensa alkuvaiheessa. Siinä tutkittiin asuinalueen ja koulun vaikutusta kouluvalintoihin ja oppimistuloksiin Helsingissä. “Ymmärsin, että hän tekee juuri sellaista tutkimusta, joka kiinnostaa minua.”

Sivuaineinaan Aliisa opiskelee geoinformatiikkaa, joka on yksi maantieteen erikoistumislinjoista Kumpulassa ja kaupunkitutkimusta valtiotieteellisessä tiedekunnassa keskustakampuksella.

“Parasta ja haastavinta opinnoissa on se, että maantiede voi olla mitä vain ja yliopistossa on mahdollisuus opiskella melkein mitä tahansa. Niistä pitäisi sitten osata valita.”

Tänä syksynä Aliisa osallistuu uudenlaiselle Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat -kurssille, jolla opiskelijat ideoivat erilaisia kaupunkitapahtumia.

Kurssi huipentuu 5. lokakuuta opiskelijoiden toteuttamaan, kaikille avoimeen Vapaampi Helsinki -tapahtumaan, joka on hybridi useasta kurssilla ideoidusta tapahtumamallista. “Näin kaikki kurssilaiset voivat seisoa tapahtuman takana”, Aliisa sanoo.

Tapahtumatuotannon tukena kurssilla on syksyn aikana vieraillut kaupunkikulttuurin asiantuntijoita ja ruohonjuuritason vaikuttajia eri aloilta. Opiskelijat ovat kuitenkin itse vastuussa tapahtuman ohjelmasta ja tilasuunnittelusta sekä tiedostuksesta ja verkostoitumisesta.

“Vapaampi Helsinki on tilaisuus ajatella kaupunkia eri tavalla ja nähdä se muutoin kuin omien silmien kautta. Tavoitteena on tuoda uutta näkökulmaa sen sijaan, että aktiivi-ihmiset tuottaisivat jotakin aktiivi-ihmisille.”

Vapaampi Helsinki Suvilahden Kattilahallissa 5.10.2013 klo 11–18.

Juttu on julkaistu myös Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat sivulla.

Elisa Lautala pitää vesijuoksusta, kaikenlaisista kulttuuririennoista ja sunnuntaipäivistä.