Arkistoitu

Kuun synty


Kuu on Maan ainoa luonnollinen kiertolainen ja taivaamme toiseksi kirkkain kappale. Siitä kuinka kirkas seuralaisemme syntyi ei ole varmuutta, mutta nykytutkimustiedon perusteella todennäköisesti Maan ja toisen planeetan törmäyksen seurauksena.

kuvakaappaus animoidusta kuun syntyä käsittelevästä videosta. (NASA/Evolution of the Moon)

Kuu synnystä on ollut monia teorioita, kuten sieppausteoria, jonka mukaan Kuu oli vaeltava kappale, jonka Maa sieppasi vetovoimakentäänsä. Tällä hetkellä vallalla oleva teoria Kuun synnystä on törmäysteoria.

Törmäysteorian mukaan Maahan törmäsi 4,5 miljardia vuotta sitten Theia-niminen planeetta. Törmäyksen seurauksena Theia tuhoutui ja Maan kiertoradalle muodostui Kuu Theian ja Maan aineksista.

Tämä törmäykseen pohjautuva teoria esiteltiin jo 1970-luvulla, mutta sitä on ollut vaikea todistaa. Tämä on lähinnä johtunut maan ja kuun koostumuksen samankaltaisuudesta. Uudet tutkimukset ovat kuitenkin löytäneet kuukivistä todisteita Theiasta.


Artistin näkemys Maan ja Theian törmäyksestä.

Theian ja Maan törmäystä on tutkittu mittaamalla Kuun aineksen eri isotooppien suhteita ja vertaamalla niitä Maasta otettujen isotooppien suhteisiin. Alkuaineen isotoopit ovat atomeja, joilla on ytimessä sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Saman alkuaineen eri isotoopit poikkeavat toisistaan siten vain massaltaan.

Ongelmana teorian todistamisessa on ollut se, että Maan ja Kuun
isotooppisuhteet olivat liian samankaltaisia. Koska Theia muodostui todennäköisesti kaukana Maan syntysijoilta pitäisi sen oletettavasti olla koostumukseltaan selkeästi erilainen kuin Maa. Näin ollen Kuun ja Maan isotooppisuhteiden pitäisi olla selvästi erilaisia, sillä Kuu oli teorian mukaan muodostunut suurimmaksi osaksi Theian aineksista.

Saksalaiset tutkijat ovat tehneet uuden tutkimuksen, jossa he ovat käyttäneet kehittyneempää tekniikkaa ja paremmin säilyneitä näytteitä Kuusta mitatakseen isotooppisuhteet uudestaan.

Isotoopisuhteiden erot ovat pieniä ja vaikeasti havaittavia, mutta ne ovat olemassa.
Tutkimuksen tulosten perusteella voimme olla kohtuullisen varmoja, että suuri törmäys tapahtui. Tiedämme tämän tutkimuksen myötä myös lisää Theiasta. Se näyttää muistuttaneen Marsin läheltä tulleita kivimeteoriitteja.


Apollo Astronautit keräsivät kuukiviä, joista saatiin lisää tietoa kuun alkuperästä. Kuvassa Apollo 11 astronautti Buzz Aldrin. Kuva: Wikimedia Commons

Lyhyt tietopaketti kuusta

  • Keskietäisyys Maasta on 384 400 km
  • Kuun kiertoaika Maan ympäri on 27,3 Maan vuorokautta
  • Kuun massa on vain kymmenes Maan massasta
  • Kuulla ei ole kaasukehää , joten lämpötila vaihtelee -233 ja 123 celsius asteen välillä
  • Kuun halkaisijapn 3 474 km, eli hieman yli neljännes maan halkaisijasta
  • Kuun pinnalla vaikuttava painovoima on noin kuudesosa Maan pinnan painovoimasta
  • Maan tavoin Kuulla on paksu vaippa ja ohut kuori
  • Kuun pintaa peittää ohut pölykerros, regoliitti, joka on hienoksi jauhautunutta pintakiveä

Artikkelin kirjoittaja, Luovan nuorten toimikuntaan kuuluva, Rupali on innokas kirjojen lukija ja utelias kissaihminen (mutta rakastaa koiria).

Kommentoi

Textile ohje