Arkistoitu

Biopolttoaineiden nousu


Polttoaineita on montaa sorttia. Karkeasti ne voidaan jakaa fossiilisiin ja biopolttoaineisiin. Kestävän kehityksen mukaisesti nykyisin tavoitellaan mahdollisimman vähän luontoa kuluttavia tuotteita. Sen vuoksi biopolttoaineiden kehitys käy kuumana.

Algae fuel in a beaker.jpg
Leväpolttoainetta. Kuva Honeywell / CC BY-SA 3.0 via Commons.

Biopolttoaineet ovat eloperäisestä aineesta valmistettuja polttoaineita. Niitä käytetään tällä hetkellä mm. liikenteen polttoaineena sekä sähkön tuotannossa. Puhtaita biopolttoaineita löytää harvoin myynnistä, sillä yleensä mukaan sekoitetaan muita polttoaineita tai kemikaaleja.

Alun perin biopolttoaineita valmistettiin niin sanotun ensimmäisen sukupolven raaka-aineista, eli suurimmaksi osaksi ruuaksi kelpaavista maataloustuotteista kuten maissista. Näitä ensimmäisiä biopolttoaineita kritisoitiinkin sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestämättömiksi, muun muassa maapallon viljelyalueiden rajallisuuden vuoksi ja sademetsien hakkuiden vuoksi.

Nykyään ongelmaa on yritetty ratkaista käyttämällä toisen sukupolven raaka-aineita. Ne ovat suurimmaksi osaksi lignoselluloosaa sisältäviä teollisuusjätteitä, kuten hakkuujätteet ja puupurkutavara, joita syntyy joka tapauksessa teollisuuden sivutuotteina tai jätteinä. Kyse on tieteen ja tekniikan kehittämisestä, että näistä jätteistä saadaan hyödyt irti.

Biopolttoaineiden tulevaisuus?

Biopolttoaineiden kehityksestä ja tulevaisuuden ennusteista meille kertoi Neste Oililla työskentelevä alan asiantuntija Timo Haatainen.

Tällä hetkellä eniten uusiutuvaa energiaa käyttävät Brasilia, Yhdysvallat ja EU-maat. Sen tuottavuuden kannattavuus vaihtelee suuresti maittain ja vuodenaikojen mukaan.

Jotkin maat ja osavaltiot ovat päättäneet tukea uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa liikealaa tuntuvasti. Esimerkiksi Kaliforniassa biopolttoaineet nauttivat verohelpotusta, jonka seurauksena lähes puhdasta biopolttoainetta saa bensa-aseman pumpusta halvemmalla kuin muita vaihtoehtoja.

Suurimpia hidasteita biopolttoaineiden yleistymiselle ovat raaka-aineiden rajallisuus ja teknologiset haasteet. Huono taloustilanne ei suuremmin vaikuta, vaikka ilman sitä saatettaisiin Haataisen mukaan olla jo hieman pidemmällä.

Luonnon kannalta toisen polven raaka-aineista valmistetuilla uusiutuvilla polttoaineilla on positiivisia vaikutuksia. Neste Oilin kehittämä NExBTL-diesel edustaa toisen sukupolven innovaatiota, jossa kasviöljyistä ja eläinrasvoista tuotetaan vetykäsittelyn avulla biopolttoainetta. Haatainen toteaa, että “Nesteen uusiutuva diesel vähentää kasvihuonepäästöjä 40-90% verrattuna fossiiliseen dieseliin”.

Ala kiinnostaa investoijia, joten rahoitusta on tarjolla ja siitä käydään kovaa kilpailua. Lähes kaikki polttoaineita valmistavat yritykset ovat lisänneet biopolttoaineiden tuotantoa.

lue lisää aiheesta:

Artikkelin ovat kirjoittaneet syksyllä Luovassa tet-harjoittelussa olleet yhdeksäsluokkalaiset Osma, Tuuli ja Veikko.


Kommentoi

Textile ohje