Arkistoitu

Päivän sana: Genomitieto


Genomilla tarkoitetaan organismin perimää eli kaikkea geneettistä ainesta, joka voi koostua DNA:sta tai RNA:sta. Mutta mitä on genomitieto?

Näkemys ihmisen genomeista. Kuva: Richard Ricciardi / Flickr.com

Genomin eli lajin, yksilän tai solun perimän tutkimuksesta käytetään termiä genomiikka ja siitä analysoimalla saatua tietoa kutsutaan genomitiedoksi.

Genomitietoa pyritään hyödyntämään muun muassa terveydenhuollossa, missä se on keskeisessä roolissa yksilöllistetyn, ehkäisevän ja kustannustehokkaan terveydenhuollon tarjoamisessa.

Geenitesteillä voi esimerkiksi testata löytyykö omasta perimästä riskigeenejä, jotka saattavat altistaa sairauksille. Erityisesti kansantautien kuten tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyä voisi genomitiedon avulla hyvin tehostaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Sitran julkaisema kansallinen genomistrategia julkistettiin kesäkuussa 2015. Siinä tavoitteena on taata genomitiedon tehokas hyödyntäminen terveydenhuollossa vuoteen 2020 mennessä.

Osa tätä strategiaa ovat kansallisen genomitietokannan perustaminen, terveydenhuollon ammattilaisten kouluttaminen genomitiedon tulkitsemiseksi, sekä lainsäädännön päivittäminen yksilönsuojan takaamiseksi.

Lähteet:

Tällä viikolla 12.-18.10. vietetään Euroopan biotekniikan teemaviikkoa. Suomessa Biotekniikan teemaviikkoa koordinoi Suomen Bioteollisuus ry (FIB). Ensimmäisen kerran teemaviikko järjestettiin vuonna 2013. Viikon tavoitteena on käydä keskustelua biotekniikasta ja tuoda esille sen mahdollisuuksia niin Euroopassa kuin Suomessakin. Luovassa syvennytään teemaan selittämällä päivittäin jokin alan käsite tai termi.


Kommentoi [1]

tiedemiestenlöytämä-ns.geenikoodisto,löytyy-mainittuna-raamatussa-psalmissa139.16.jase-kirjoitettiin-raamattuunn.700vuottaeaa.raamatussa,daniel2.28esim.onennustettu,että-tosi-jumalaon-salaisuuksienpaljastaja.tämänjoutui-myöntämäänmuinainen-kuningas-nebukadnessar,daniel2.46,47.kiitos-jalämmintä-eiliian,tulevaakesää,einykyistä,-kaikille.

— ano.nyyminen · 26 12 2015 - 17:04 · #

Textile ohje