Arkistoitu

Suomalaisten uraauurtava arseenitutkimus


Suomalainen arseenitutkimus Asrocks on saanut EU:lta arvostetun “the Best of”-maininnan kilpailtuaan 17 muun projektin kanssa Life+ ohjelmassa. Mistä on siis kysymys tutkimuksessa, joka on ainoaa laatuaan maailmassa?

Kuva: Muisnaisten alkemistien arseenille antama symboli. Tehnyt: Pekka Isometsä

Suomalaisen Asrocks-tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida maaperässä luontaisesti esiintyvän arseenin mahdollisesti aiheuttamia ympäristöriskejä kohdealueilla sijaitsevissa kalliokiviainesten sekä soran ja hiekan tuotanto- ja rakennuskohteissa.

Tutkimuksessa olivat mukana Geologian tutkimuskeskus (GTK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE). Se toteutettiin vuosina 2011-2014. Tutkimuksen nimi Asrocks on johdettu arseenin kemiallisesta kirjaintunnuksesta As.

Tutkimusten tulosten perusteella laadittiin kaivosyhtiöille erityinen opaskirja runsaasti arseenia sisältävässä maaperässä tapahtuvaa kaivuuta varten. Valmistunut opaskirja on luettavissa täältä.

Arseeni aineena
Puolimetalli arseeni on myrkyllinen. Se kykenee syrjäyttämään fosforin biologisissa reaktioissa ja lisäksi se vaikeuttaa hapen kulkua elimistössä. Arseeniyhdisteitä, kuten arsenikkia, onkin aikojen saatossa käytetty runsaasti myrkytysmurhissa.

Arseeni on myös karsinogeeni eli syövälle altistava ja se kykenee liukenemaan veteen monenlaisina yhdisteinä.

Hyvän vesiliukoisuutensa takia huolimaton kaivostoiminta arseenirikkailla alueilla voi pahimmillaan johtaa arseenin leviämiseen luontoon ja juomaveteen. Tämän vuoksi ohjekirja arseenialueilla toimiville kaivosprosesseille on erittäin tervetullut.

Luovan elokuun gallupissa kysyttiin mitä arseenista tulee lukijoille ensimmäisenä mieleen ja myrkkyjän se monelle oli. Myös muut vastausvaihtoehdot liittyivät arseeniin. Miten? Sen ja gallupin tuloksen voit lukea täältä

Artikkelin kirjoittaja Pekka Isometsä opiskelee kemian aineenopettajaksi kemian opettajankoulutusyksikössä Helsingin yliopistolla. Vapaa-aikaansa hän viettää amatööritaiteilijana ja kulttuurisnobina.

Kommentoi

Textile ohje