Arkistoitu

Millaista lukiofysiikan opetuksen pitäisi olla?


Keskustelut / - 26.01.2015

Lukio-opetusta ollaan uudistamassa. Luova haluaa kuulla Sinun mielipiteesi. Mikä sinusta on hyvää nykyisessä fysiikan opetuksessa ja mitä tulisi kehittää.

Kuva: Hans /Pixabay.com

Valtioneuvosto on päättänyt marraskuussa 2014 lukio-opetuksen yleisistä tavoitteista sekä tuntijaosta. Näiden pohjalta Opetushallitus on laatimassa uusia lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (LOPS), jotka otetaan käyttöön syksystä 2016 alkaen.

Uudistuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi sekä antaa paremmat eväät elämään niin opintojen, työelämän kuin persoonan kehittämisen kannalta. Lisäksi halutaan vahvistaa yksittäistä oppiaineitta laajempien kokonaisuuksien hallintaa. Tämä tarkoittaa mm. teemaopintoja, joissa tehdään oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Voimassaolevan LOPS:n (LOPS 2003) mukaan: “Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina… Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia tiedon lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti luonto. Koulussa luonnontieteellisen tiedon lähteinä ovat lisäksi oppi – ja tietokirjat, digitaaliset tietovarannot ja alan asiantuntijat.”

Kommentoi ja kerro meille mitä mieltä sinä olet nykyisestä fysiikan opetuksesta. Mitä hyvää siinä on ja mitä tulisi kehittää.

Tutustu myös lukiofysiikan uudistamisesta Kumpulan tiedekampuksella Helsingissä ke 10.12.2014 käytyyn keskusteluun .

Kommentoi ja auta ylläpitämään avointa keskustelua, siitä millaista fysiikan opetuksen pitäisi tulevaisuudessa olla!

Luova haluaa kuulla mielipiteesi myös muihin luonnontieteisiin liittyen. (linkit: kemia ja matematiikka)


Kommentoi

Textile ohje