Arkistoitu

Millaista lukiokemian opetuksen pitäisi olla?


Keskustelut / - 15.01.2015

Lukio-opetusta ollaan uudistamassa. Tiistaina 20.1.2015 käydään kemian opetuksesta keskustelua Helsingissä Kumpulan tiedekampuksella. Luova haluaa kuulla Sinun mielipiteesi. Mikä sinusta on hyvää nykyisessä kemian opetuksessa ja mitä tulisi kehittää.

Kuva: Argonne National Laboratory /CC BY-SA 2.0

Valtioneuvosto on päättänyt marraskuussa 2014 lukio-opetuksen yleisistä tavoitteista sekä tuntijaosta. Näiden pohjalta Opetushallitus on laatimassa uusia lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (LOPS), jotka otetaan käyttöön vuonna 2016.

Uudistuksen tavoitteena tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi sekä antaa paremmat eväät elämään niin opintojen, työelämän kuin persoonan kehittämisen kannalta. Lisäksi halutaan vahvistaa yksittäistä oppiaineitta laajempien kokonaisuuksien hallintaa. Tämä tarkoittaa mm. teemaopintoja, joissa tehdään oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Voimassaolevan LOPS:n (LOPS 2003) mukaan: “Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita.”

Kommentoi ja kerro meille mitä mieltä sinä olet nykyisestä kemian opetuksesta. Mitä hyvää siinä on ja mitä tulisi kehittää.

Ota osaa myös tiistaina 20.1.2015 klo 16.30 – 19.00 käytävään keskusteluun lukiokemian uudistamisesta Helsingissä Kumpulan tiedekampuksella (lisätietoa) joko paikan päällä tai verkon välityksellä.

Ota osaa ja auta ylläpitämään avointa keskustelua, jolla pyritään vaikuttamaan siihen miten tulevaisuudessa kemiaa opetetaan!


Kommentoi

Textile ohje