Arkistoitu

Näkökulmia biologian opiskeluun


Millaista on biologian opiskelu Oulun yliopistossa ja millaisiin töihin biologit voivat päätyä? Lue biologian opiskelija Taina Romppasen käytännön vinkit biologian opinnoista haaveileville!

Kuva: Maija Pollari

Biologia on laaja käsite

Eri yliopistoissa biologian koulutusohjelmien suuntautumisvaihtoehdot on nimetty hieman eri tavoin. Oulussa biologia jakautuu kolmeen vaihtoehtoon. Opiskelija voi erikoistua biotieteisiin, ekologiaan tai aineenopettajaksi. Näistä opettajan työ on varmasti suurimmalle osalle tutuin, onhan jokainen tutustunut aihepiiriin perusteellisesti koulussa istuessaan. Aineenopettaja voi tietysti työllistyä yläkoulun ja lukion lisäksi aikuiskoulutuspuolelle, esimerkiksi ammattikorkeakouluun.

Biotiede tarkoittaa genetiikkaa eli perinnöllisyystiedettä ja fysiologiaa. Fysiologi erikoistuu tutkimaan joko kasvien tai eläinten elintoimintoja, jolloin puhutaan kasvi- ja eläinfysiologiasta. Samalla tavalla ekologia jakautuu kasvi- ja eläinekologiaan.

Karkeasti ottaen biotieteet ovat laboratoriobiologiaa ja ekologia kumisaapasbiologiaa, mutta nykyään ekologisia kysymyksiä ratkotaan paljon myös laboratorioissa.

Omisti kumisaappaat tai ei, suurin osa biologeista tekee paljon työtä tietokoneilla.

Kuva: Heli Vaara

Tutkija analysoi aineistoja ja kirjoittaa julkaisuja, hankeraportteja tai apurahahakemuksia. Ulkoilmaa rakastava maastobiologikaan ei välty näppäimistön naputtelulta, vaan hän kirjaa ylös havaintoja, laatii raportteja ja tekee selvityksiä. Osa biologeista tekee lähes pelkästään istumatyötä.

Monet tutkimusaineistot ovat monimutkaisia, ja niiden käsittely vaatii matemaattista mallinnusta. Matemaattisesti suuntautuneet biologit viettävät usein pääosan työajastaan tietokoneen äärellä.

Monipuolisuus kannattaa

Graduntekovaiheessa oleva opiskelija Taina Romppanen muistuttaa monialaisuuden tärkeydestä. ”Ei kannata sulkeutua vain biologian laitokselle, vaan käyttää hyväkseen koko yliopiston monipuolista tarjontaa”, hän kehottaa. Sivuainevalintoja kannattaakin miettiä tulevan työllistymisen näkökulmasta, vaikka opintojen alussa työnhaku tuntuu vielä kaukaiselta asialta.

Taina on opiskellut ammattikorkeakoulussa laboratorioanalyytikon tutkinnon ennen biologian opiskelijaksi päätymistään.

”Valitsin suuntautumisvaihtoehdoksi ekologian, sillä halusin tehdä muutakin kuin labratöitä”, hän kertoo. Ekologian ja laboratoriomenetelmien osaaminen on hyvä esimerkki työllistymistä helpottavasta osaamisyhdistelmästä.

Uusien opiskelijoiden pienryhmäohjaajana toimiessaan Taina on huomannut että alku on joskus hankalaa. ”Ensimmäinen vuosi menee omaa paikkaa hakiessa, mutta ei syytä huoleen –porukkaan sulautuu lopulta nopeasti”, hän lohduttaa. ”Opiskelijakaverit ovat yhtä pihalla kuin sinäkin. Sitä paitsi suurin osa aloittavista on lähes samanikäisiä ja kaikki ovat kiinnostuneita samantyyppisistä asioista.”

Kuva: Maija Pollari

Elämää on opintojen ulkopuolella. On hyvä pitää mielessä, että myös vapaa-ajalla tulee hankkineeksi tärkeitä työelämätaitoja. Taina rohkaiseekin osallistumaan killan eli ainejärjestön toimintaan. ”Killan hallituksessa toimiminen on hyvää harjoitusta asioiden organisointiin”.

Ammattikorkeakoulussa opiskellessaan Taina kävi Ruotsissa vaihdossa. Hän suosittelee ulkomailla käymistä lämpimästi. ”Vaihto-opiskelu laajentaa näköalaa, ” hän toteaa. ”Oli hienoa, kun työnantaja luotti minuun ja uskoi käyttööni arvokkaita koneita. Palatessani olin täynnä itseluottamusta”, hän hehkuttaa.

Teksti: Tämä Satu Lampilan kirjoittama juttu ilmestyi alunperin Oulun yliopiston LUMA-keskuksen sivuilla