Arkistoitu

Monenlaista magnetismia


Kysy tutkijalta / - 17.01.2014

Onko sähkövirran avulla mahdollista tehdä jokin aine diamagneettiseksi samalla tapaa kun rauta kappale voidaan tehdä ferromagneettiseksi?

Kuva:“Mario’s Planet”:http://www.flickr.com/photos/33511186@N00/67197113/ /Flickr.com (Creative Commons)

Kysymykseen vastasi Tommi Kokkonen Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta:

Tässä on kysyjällä hieman käsitteet sekaisin. Ferromagnetismilla siis tarkoitetaan ilmiötä, jossa magnettikenttään tuotu kappale magnetoituu voimakkaasti (ja vahvistaa täten ulkoista kenttää) sekä jää magnetoituneeksi vielä senkin jälkeen kun kappale ei enää ole magneettikentässä. Ferromagneettista ainetta on esimerkiksi juuri rauta (myös nikkeli, koboltti ja gadolinium). Rautakappaletta ei voi tehdä ferromagneettiseksi sähkövirralla tai muutenkaan. Ferromagneettisuus on raudan atomitason rakenteeseen liittyvä ominaisuus.

Diamagnetismi on ilmiö, jossa magneettikenttään tuotu kappale magnetoituu heikosti ulkoista kenttää vastaan. Kappale siis heikentää ulkoista kenttää. Diamagnetismi on paljon heikompi ilmiö kuin ferromagnetismi, ja on lähes riippumaton lämpötilasta. Sähkövirralla ei siis voi saada aikaan aineen diamagneettisuutta. Diamagneettiset aineet eivät jää magnetoituneiksi.

Paramagnetismi taasen on ilmiö, jossa kappale magnetoituu heikosti ulkoisen kentän suuntaisesti. Paramagnetismi heikentyy lämpötilan kasvaessa. Myöskään paramagneettiset aineet eivät jää magnetoituneiksi.

Tommi Kokkonen Fysiikan jatko-opiskelija, Helsingin yliopiston fysiikan laitos


Kommentoi

Textile ohje