Arkistoitu

Millennium Youth Course 2015: Sustainable Energy


Energia ja kestävä kasvu ovat teemoina 21.11.2015 käynnistyvällä Millennium Youth Course – Sustainable Energy -kurssilla, jonka asiantuntijoina toimii joukko eturivin suomalaistutkijoita luonnontieteen ja teknologian aloilta. Verkkokurssi on avoin kaikille yli 15-vuotiaille.

“Kaipaako koulunne lisää valinnaisia luonnontieteen kursseja? Haluatko, että opiskelijanne ovat ajan tasalla siitä mitä energiasektorilla tapahtuu, sekä Suomessa että maailmalla? MOOCin kautta opiskelijat voivat suorittaa kurssin, jossa opettajina on asiantuntijoita suomalaisista yliopistoista ja yrityksistä!” kannustaa kurssiassistentti, tutkijatohtori Sakari Tolppanen Helsingin yliopistosta.

21.11.2015 käynnistyvä Millennium Youth Course – Sustainable Energy on LUMA-keskus Suomen järjestämä kaikille yli 15-vuotiaille avoin verkkokurssi, joka ammentaa sisältöjä kestävään kasvuun ja energiaratkaisuihin liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Kurssi sopii itsenäisesti suoritettavaksi toisen asteen valinnaiskurssiksi luonnontieteisiin.

”Aihe koskettaa enenevässä määrin kaikkia, nyt on aika edistää asioita! Haluamme innostaa nuoria mukaan talkoisiin ja perehdyttää heitä aiheiseen liittyviin peruskäsitteisiin, jotta he saisivat valmiuksia suhtautua kriittisestikin aiheeseen liittyvään keskusteluun”, säestää Tolppasen kanssa kurssia valmistellut tutkijatohtori Kati Miettunen Aalto-yliopistosta.

Monipuolisia näkökulmia kestävään energiaan

Kurssi antaa monipuolisen katsauksen yhteen nykyajan suurimpaan globaaliin haasteeseen, kestävään energiaan.

Sen keskeisinä tavoitteina on mm. vahvistaa opiskelijoiden osaamista kestävästä energiasta ja sen tuotannosta uusimman tutkimuksen ja teknologiainnovaatioiden kautta, auttaa ymmärtämään tulevaisuuden energian tuotantoa moniulotteisena kokonaisuutena sekä kasvattaa opiskelijoiden kykyä arvioida kestävään energiaan liittyviä valintoja arkipäivässä.

Lisäksi se tuo esille suomalaista energiaosaamista ja opiskelumahdollisuuksia ja innostaa matemaattisten aineiden luonnontieteiden ja teknologia-alojen opiskeluun.

”Toivon, että perustietojen omaksuminen aiheeseen liittyen auttaisi opiskelijoita arkielämässä arvioimaan, että millä on oikeasti vaikutusta kestävään kehitykseen”, Miettunen toteaa.

Hän kertoo, että kurssilla esiintyy alan huippuja laajasti eri aloilta: luennoitsijoita on professoreista tohtoriopiskelijaan sekä tieteestä kaupallisen alan edustajiin.

”Myös aiheen valinnoissa laajuus oli tärkeä aspekti. Valitsimme teemoja laajalti uusiutuvasta energiasta kuten myös niiden vaikutuksista tulevaisuuden sähköverkkoon sekä energian käytöntehostamiseen. Pyrimme tuomaan esille niin hyviä puolia kuin mahdollisia ongelmakohtia; kriittisyys on tärkeää ja sitä edistää kun on osaajia laajalla kirjolla.”

Joustavuutta verkko-opiskelusta

Moodle-oppimisympäristössä 21.11.-31.12.2015 toteutettava kurssi vastaa laajuudeltaan 38 työtunnin lukiokurssia ja soveltuu hyvin luonnontieteiden opetusta eheyttäväksi kokonaisuudeksi esimerkiksi itsenäiseen opiskeluun.

Kurssidiplomia vastaan opiskelija voi anoa kurssisuoritusta omasta oppilaitoksestaan tai yhden opintopisteen suorituksen HElsingin yliopisotn kemian laitokselta.

Tammikuun alusta alkaen kurssin suorittanut opiskelija voi anoa opintopisteen myös Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta.

Kurssin suorittaminen edellyttää perehtymistä asiantuntijoiden haastatteluihin, tietoiskuvideoihin sekä tutkimusartikkeleihin ja vastaamista niiden pohjalta monivalintatehtäviin. Opetuskielenä on englanti.

Ensimmäistä kertaa toteutettavan kansainvälisen kurssin järjestävät Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa toimivat Helsingin yliopiston LUMA-keskus ja LUMA-keskus Aalto (molemmat osa LUMA-keskus Suomea) yhteistyössä Tekniikan Akatemian kanssa. Kurssin johtajana toimii professori Maija Aksela.

“Tavoitteenamme on ensimmäisellä MOOC- kurssillamme innostaa nuoria opiskelemaan matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa tuomalla esiin suomalaista alan osaamista ja tutkijoita sekä mahdollisuuksia. LUMA-mottomme on yhdessä olemme enemmän”, Aksela tiivistää.

Millennium Youth Course: Sustainable Energy -kurssi juhlistaa vuosina 2010-2014 järjestettyä Millennium Youth Camp-leiriä ja se tekee myös tunnetuksi Tekniikan Akatemian Millennnium Technology Prize-palkintoa.

Osallistu kurssille.

Teksti: Maija Pollari / luma.fi
Kuva: Elisa Lautala


Kommentoi

Textile ohje