Arkistoitu

Päivän sana: GMO


Grillaa maissi oikein, geenien merkintä organisaatio, greippi maistuu omenalta, gummajainen mikä otus. Mistä sanoista tulee lyhenne GMO ja mitä ihmettä sillä tarkoitetaan?

maissipelto Etelä-Afrikassa. Kuva: vagawi /Flickr.com

GMO eli geneettisesti muunneltu organismi tai toisin sanottuna muuntogeeninen eliö.

Geneettisesti muunnellun organismin perimää on muokattu geenitekniikan keinoin esimerkiksi siirtämällä siihen geenejä jostain toisesta eliöstä tai muuttamalla sen omien geenien toimintaa tavalla, joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tuloksena tai luonnollisena yhdistelmänä.

Muuntogeenisiä mikrobeja, kasveja ja eläimiä käytetään laajasti bio- ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Myös biologisia lääkkeitä, rokotteita sekä elintarviketeollisuudessa käytettyjä entsyymejä tuotetaan muuntogeenisissä organismeissa.

Geenitekniikan avulla jalostetaan myös monia viljelykasveja, joskin joidenkin käytettyjen tekniikoiden kohdalla lainsäädäntö on vielä epäselvää ja asiaan kohdistuu paljon kritiikkiä.

Suuri osa maailmassa viljeltävästä puuvillasta, soijasta ja maissista on muuntogeenistä. Myös muuntogeenistä rapsia viljellään laajasti. Muuntogeenisten kasvien viljely tai käyttö elintarvike- ja rehukäyttöön EU-alueella on luvanvaraista toimintaa.

Geenettisen muuntelun avulla on pyritty esimerkiksi lisäämään viljelykasvien kykyä torjua tuholaisia, vastustaa virustauteja sekä sietämään paremmin kuivuutta, suolasta viljelymaata tai rikkakasvintorjunta-aineita. Toisaalta muuntogeenisten kasvien viljelyyn liittyy haasteita, joista esimerkiksi vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen on ollut paljon esillä mediassa.

Lähteet:

Tällä viikolla 12.-18.10. vietetään Euroopan biotekniikan teemaviikkoa. Suomessa Biotekniikan teemaviikkoa koordinoi Suomen Bioteollisuus ry (FIB). Ensimmäisen kerran teemaviikko järjestettiin vuonna 2013. Viikon tavoitteena on käydä keskustelua biotekniikasta ja tuoda esille sen mahdollisuuksia niin Euroopassa kuin Suomessakin. Luovassa syvennytään teemaan selittämällä päivittäin jokin alan käsite tai termi.


Kommentoi

Textile ohje