Arkistoitu

Valoisaa Uutta Vuotta!


Vuosi 2015 on YK:n kansainvälinen valon ja valoon perustuvan teknologian vuosi. Luovassa on tänä valon vuonna tarkoitus kirkastaa ja valaista lehden keskeisintä tehtävää nuorten luonnontiedeverkkolehtenä.

Kuva: CPinoB Pixabay.com.

Luovan tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus osallistua tieteeseen ja tutkimukseen liittyvään löytämisen, keksimisen sekä luovuuden iloon. Haluamme olla nuorten omaa aktiivisuutta ja innostusta tukeva lähde – kohtauspaikka, jonka kautta nuoret välittävät omaa näkökulmaansa luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan.

Lukijoiden ääntä haluamme tuoda esille muun muassa kuukausittain vaihtuvan gallup-kyselyn kautta. Lisäksi avaamme keskusteluja luonnontieteisiin ja teknologiaan liittyvistä keskeisistä aiheista. Tammikuussa keskustelut liittyvät lukion opetussuunnitelman uudistamiseen. Matematiikan osalta keskustelu on avattu tänään.

Vuoden teemat valo ja kestävä kehitys

Tänä vuonna Luovassa keskitytään kahteen pääteemaan: valoon ja kestävään kehitykseen. Valo on elämän perusedellytys ja sillä on merkittävä osa kaikessa ihmisen toiminnassa niin tieteessä, tiedonvälityksessä, viihteessä kuin kulttuurissa. Kestävä kehitys on kehitystä, joka mahdollistaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän edellytykset. Siinä huomioidaan ympäristön lisäksi myös taloudellinen ja yhteiskunnallinen näkökulma.

Verkkolehdessä viikottain julkaistavia juttuja tulee myös teemojen ulkopuolisista, lukijoita kiinnostavista, luonnontieteisiin ja teknologiaan liittyvistä aiheista. Mistä aiheista ja minkälaisia juttuja haluaisit lukea tänä vuonna? Kerro siitä meille palautteena .

Tule mukaan toimittamaan Luovaa

Etsimme luonnontieteistä ja tekniikasta kiinnostuneita nuoria avustaviksi toimittajiksi eri puolilta Suomea. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus perustaa nuorten toimikunta, johon kuuluvat nuoret osallistuvat Luovan sisällöntuotantoon mm. kirjoittamalla, kuvaamalla, videoimalla ja toimittamalla tiede- ja tutkimusaiheisia juttuja itseään ja muita nuoria kiinnostavista näkökulmista. Toimikunnassa työskentely on itsenäistä ja oman aikataulun mukaista.

Outi Haatainen Artikkelin kirjoittaja Outi Haatainen aloittelee jatko-opintojaan kemian opetuksesta Helsingin yliopistolla. Hän on utelias keittiökemisti, joka rakastaa kaikenlaisia tarinoita niin kirjoissa, elokuvissa kuin peleissä.

Kommentoi

Textile ohje