Arkistoitu

X-kromosomin salaiset kansiot


Suomalaistutkijat paljastavat X-kromosomin geenien salaisuuksia. Uusi tieto kiehtovasta X-kromosomista saattaa osaltaan selittää naisten ja miesten välisiä eroja esimerkiksi pituudessa.

Kuva: docoverarchiever /Flickr.com (Creative Commons)

X-kromosomin geenien toiminnassa saattaa piillä vastaus tiettyihin ominaisuuseroihin miesten ja naisten välillä. Esimerkiksi pituuserot naisten ja miesten välillä selittyvät osittain X-kromosomin tiettyjen geenien aktiivisuudella.

Monitekijäisten ominaisuuksien kuten pituuden, painoindeksin ja verenpaineen peritytyvyyttä jäljittäneessä tutkimuksessa analysoitiin yli 20 000 suomalaisen ja ruotsalaisen koehenkilön X-kromosomit ja terveydentila.

X-kromosomin vaikutuksen huomioiminen laajoissa geenitutkimusaineistoissa on haastavaa, koska tutkijoiden pitää ottaa huomioon se, että naisilla on kaksi X-kromosomia ja miehillä vain yksi.

Pitkä vai pätkä?

Uusien tulosten valossa näyttää siltä, että X:n salaiset kansiot sisältävät arvokasta tietoa juuri pituudesta. Mikä sitten aiheuttaa sen, että naiset ovat yleensä miehiä lyhyempiä?

Kaksi toimivaa X-kromosomia aiheuttaisi geenituotteiden yliannostuksen kautta ogelmia yksilönkehityksen aikana. Niinpä solujen säätelymekanismit huolehtivat siitä, että vain toinen X-kromosomi on aktiivinen.

X-kromosomin hiljentämismekanismi ei kaikkien geenien kohdalla toimi vedenpitävästi. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että eräs ruston kehityksessä toimiva geeni, ITM2A, onnistuu välttämään hiljentämisen. Naisilla kahdesta aktiivisesta geenikopiosta syntyy enemmän geenituotetta kuin miehillä, joilla on geenistä vain yksi kopio.

“Mitä aktiivisemmin geeni toimii, sitä enemmän geenituotetta syntyy, ja sitä lyhyemmäksi henkilö myös jää”, tiivistää tutkimusta johtanut Samuli Ripatti Helsingin yliopistosta.

Tutustu tutkimukseen! PLOS Genetics-lehdessä julkaistu tutkimus on avoimesti luettavissa verkossa: Tukiainen T. ja muut (2013) Chromosome X-Wide Association Study Identifies Loci for Fasting Insulin and Height and Evidence for Incomplete Dosage Compensation, PLOS Genetics 10: e1004127

Maija Pollari on molekyylibiologi, joka tanssii flamencoa, kiipeää puuhun aina tilaisuuden tullen ja seikkailee mielellään kirjojen ja roolipelien maailmoissa.